Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar

 

www.prusacarp.com WEB SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 SATICI:

Ünvanı    :              Prusa Sportif Balıkçılık-Şenol Özkan

Adres     :               S.Garaj mh.Gelibolu sk.no:33/A Osmangazi-Bursa

Telefon  :               0224 2508 666

E-posta  :               info@prusacarp.com

1.2 ALICI:

Ad / Soyad / Ünvan             :               …..

T.C. Kimlik Numarası           :            …..

Adres     :               …..

Telefon  :               …..

E-posta  :               …..

1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

Ürün Adı                Adet       Satış Bedeli (KDV dahil toplam)

……..                         ……..         ……..

……..                         ……..         ……..

1.4 ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

Ürünlerin Toplam Fiyatı      :               ……..

Ürünlerin Toplam Vergisi (KDV)         :……..

Toplam Kargo Ücreti           :               ……..

Toplam Teslim Fiyatı           :               ……..

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.prusacarp.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.prusacarp.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu …………………………… adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, …………………… isimli kişiye teslim edilecektir.

MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

KAPIDA ÖDEME ve diğer detaylı bilgi için web sitemizdeki "Teslimat Bilgilerini" LÜTFEN inceleyiniz ; http://www.prusacarp.com/teslimat-bilgileri 

Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICIya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICIya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, ALICInın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICIya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICIya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.prusacarp.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

MADDE 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 9: VADELİ FİYAT

Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10: ÖDEME PLANI

Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 11: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 12: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 13: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

TARAFLAR

SATICI :               …..

ALICI     :               …..

Tarih      :               …..

 

İade Şartları ve Ürün Değişim Koşulları

www.prusacarp.com üzerinden satın almış olduğunuz ürünler fatura tarihinden itibaren ilk 7 (Yedi) gün içerisinde ürünü hiç kullanmadan arızalanmış veya kutudan arızalı çıkmış ise, ayıplı/arızalı ürün ise iade ve değişim hakkı doğmaktadır. 

Arızalı ürünü yazılı olarak destek@prusacarp.com e-mail adresine bildirip veya 0224-2508 666 nolu telefondan arayıp bildirerek ürünü teslim aldığınız tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde iade edebilirsiniz veya değiştirme talep edebilirsiniz.

Bu şartlara uymayan, bildirimi yapılmayan ve süreyi aşan durumlarda iade kabul edilmemektedir. 

İadesi veya değişimi yapılacak ürün tüketiciye fatura edilmiş ise, ürünlerle ile birlikte gönderilen 2 nüsha orjinal faturası, şayet ticari işletmeye fatura edilmiş ise kesilecek olan iade faturası, iade/değişim yapılacak ürünlerle birlikte gönderilmek zorundadır.

Faturası 2 nüshasıyla birlikte gönderilemeyen ürünler iade alınamamaktadır. 

İadesi/değişimi yapılacak ürünlerin orijinal ambalajında ve eksiksiz olarak gönderilmesi zorunludur. Herhangi bir aksesuarı eksik ( kitapçığı, parçaları vb.) orijinal ambalajı hasar görmüş ürünlerin iadesi veya değişimi kabul edilememektedir. 

İadeler/değişimler mutlak surette faturası, orijinal kutusu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.

Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilememektedir. 

**İadesi/değişimi yapılacak ürünlerde prusacarp.com'dan-MÜŞTERİYE ve MÜŞTERİDEN-prusacarp.com'a kargo bedellerinin tamamı MÜŞTERİYE AİTTİR. Müşteri iade ürünü gönderirken kargo bedelini kargo şirketine ödemek durumundadır. Ürünün müşteriye ulaşımı için ödenen kargo tutarı iade edilecek bedele yansıtılacaktır.

** İadesi/değişimi yapılacak ürünün faturası bulunamamış ise KDV bedeli ve kargo bedeli ödenen tutardan düşülerek iade/değişim yapılmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususları göz önünde bulundurularak satın alınan ürün için iade/değişim talebinde bulunabilirsiniz. Bu şartlara uymayan, bildirim yapılmadan gönderilen iade ürünler işleme alınmamaktadır. 

Sipariş İptali 

prusacarp.com üzerinden satın aldığınız ürün veya ürünleri kargoya verilmeden önce iptal etmek istemeniz durumunda Adınız, Soyadınız ile sipariş numaranızı siparis@prusacarp.com e-mail adresine mail atmanız ve 0224 2508 666 no'lu telefona bildirmeniz yeterli olacaktır. 

Satın almış olduğunuz ürünün bedelini hangi ödeme tipi seçimine göre yaptıysanız, aynı ödeme tipinde tarafınıza iade edilecektir.

Saygılarımızla,

Prusa Sportif Balıkçılık